Albertus Robertus Johannes Casimirus ‘Bert’

Het Eerste Geslacht

(ikzelf)


Ik, Albertus, [zie foto’s], de vijfde van zeven zonen: werd onder de sterrenbeeld Tweelingen geboren en met de namen Robertus Johannes gedoopt; werd door mijn moeder vanwege haar drankzucht afgestaan en in een kindertehuis (weeshuis) geplaatst, waar ik de eerste twee jaar van mijn leven doorbracht en waar vandaan ik door een drankzuchtig Litouws echtpaar aangenomen werd en Albertus Casimirus hernoemd;

·         op 10 mei 1970 ontving het sacrament van het vormsel;

·         in 1971 ging in het klooster van Nostra Signora della Strada;

·         in 1973 ging naar het priesterseminarie Pauselijke College van Sint Casimirus te Rome;

·         in dec 1977 in de Sint-Pankratiuskerk te Rome werd tot diaken gewijd;

·         op 13 mei 1978 in de Heilige-Eerste-Martelarenkerk te Rome werd op 22-jarige leeftijd tot priester gewijd door Mario Kardinaal Nasalli-Rocca di Corneliano;

·         op 31 mei 1979 behaalde de academische graad van de Pauselijke Universiteit van Sint Jan van Lateranen;

·         werkde als kapelaan in enkele parochiekerken, in kloosterkapellen en in de patriarchale Basiliek S. Maria Maggiore;

·         in feb 1982 ging werken aan de Litouwse Rooms Katholieke Academie der Wetenschappen te Rome;

·         in nov 1982 ging werken bij Radio Vatikaan, en in sep 1983 bij de Catacomben van Sint Sebastianus;

·         op een zeker moment, teleurgesteld en verbitterd om de stelselmatige vernietiging van de traditionele katholieke eredienst en van het orthodokse geloof in de jaren na het Tweede Vaticaanse Concilie *, afgestoten door de toenemende pauselijke persoonsverheerlijking en moralisme, in de steek gelaten door oversten, éénzaam zonder de steun en vriendschap van gelijkdenkende medepriesters, verhinderd om de eredienst op fatsoenlijke wijze te vieren, en machteloos om mijn situatie te verbeteren, bevond ik me niet meer in staat mijn priesterlijke taken publiekelijk voort te zetten (al bleef ik de oude Mis wel’s heimelijk lezen);

·         na een aantal jaar bij de VN gewerkt te hebben, in 1995, om oogheelsredenen, verliet ik Rome en verhuisde naar Vilnius, Litouwen;

·         op 15 apr 1996 stopde met drinken;

·         op 15 juli 1998 werd gevonden door mijn broeders – de zonen van mijn echte moeder – over wie ik uberhaupt niks wist, niet eens dat zij bestonden;

·         op 16 juli 1998 ging naar Amsterdam voor het eerste keer, en op diezelfde dag ontmoette mijn broer Harry;

·         op 17 juli 1998 ontmoette mijn broers Richard en Geoffrey, en op 15 aug 1998 broers Dale, Michael en Robert;

·         in feb 1999 … ;

·         in sep 1999 bezocht de familie van mijn moeder in haar vaderland Yorkshire, Engeland;

·         ben in 1999 voor goed gaan wonen in Amsterdam;

·         sindsdien laat ik me BERT noemen, want die is de tweede lettergreep van zowel Robertus  als Albertus , en is een mogelijke roepnaam van allebei in de Germaanse talen;

·         in 2000 droeg ik een privémis op in het Begijnhof, en vanaf 2002 droeg ik de H. Mis weer regelmatig in het openbaar op – in zowel Amsterdam als in verschillende andere plaatsen, steeds op vrijwillige basis; vanaf herfst 2006 tot nu toe draag ik regelmatig privé Missen op in één parochiekerk te Amsterdam, waar ik ook in de gregoriaanse schola zing en als vrijwilliger optreed (maar niks te maken heb met het bestuur, noch met de website, waar ik afstand van neem);   

·         op 6 aug 2007, feest van de Gedaanteverandering, na twaalf jaar weg geweest te zijn, ging ik voor één week tijd op vakantie naar Rome, de stad waar ik opgegroeid ben (en die ik weer in aug 2009, mei 2010, nov 2010, mei 2011, sep 2011, juni/juli 2012 bezocht, sep 2015, okt 2016);

·         afgezien dat ik in de Kerk geen apostolaat heb, en, desgevraagd, enkel bij ceremonieele taken als vrijwilliger optreed, in mijn vrije tijd houd ik me met Stamboomonderzoek, Opera en Reizen bezig.

·         In Mei 2014 heeft het laboratorium van ‘Family Tree DNA’ (FTDNA), door precies dna-onderzoek vastgesteld, dat ik genetisch 100 procent Noord-West-Europeaan ben: Britse Eilanden – 35 %; West- en Midden-Europa (Duitsland, Lage Landen, Frankrijk) – 33%; Skandinavie – 32%. In Sep 2014 heeft het laboratorium van ‘23andMe’ door midden van dna-onderzoek vastgesteld, dat ik voor 99,9% europees ben: met name, 97,8% noord-europees : De Britse Eilanden, Nederland, Duitsland, Skandinavie zouden de landen van mijn genetische herkomst zijn. In Feb 2016 heeft het laboratorium van ‘AncestryDNA’ de bovenstaande vindingen bevestigd. Dankzij de vindingen van de bovengenoemde bedrijven, en mijn eigen onderzoek, vergelijkend de chromosomen en stambomen van de mensen in de drie on-line databanken die DNA met mij delen, ben ik erachter gekomen, dat de familienaam van mijn natuurlijke vader JUNG is; dat mijn vader één van twee zonen [Foto] is van Frank Casimir en Cornelia Anna Jung. De familie Jung komt uit Siefersheim, Rheinland-Pfalz, Duitsland. Volgens DNA-onderzoek, dus, stamt mijn vader van de Familieen Jung, Dürschuk, Fritz, Rodenbach, Rosenbrock, Steinmetz, Stephan, Weber en Wittaker af. Mijn moeder stamt immer van de Familieen Fuller, Farnsworth, Hall, Lane, Massey, Parrott, Peckham en Stones af. Ik ben aan het overwegen de achternaam Fuller Jung  voortaan onofficieel te bezigen, om de familienamen van beide biologische ouders te eren en voort te zetten. Van mijn overgrootouders Jung-Rodenbach en grootouders Jung-Wittaker zijn er maar een handjevol nakomelingen: ik, en een achterneef met zijn drie kinderen. 

 

Thuis | Inhoud | Achternamenregister | Voornamenregister | Mijn echte moeder

Geslachten I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII (deze links zijn voorlopig inaktief: bekijk de Geslachten op de Engelstalige pagina )

 

* in 1970 werd de Nieuwe Romeinse Liturgische Ritus ingevoerd, waarvan ontelbare afwijjkende varianten in de loop der tijd afgeleid zijn, die de officiele Nieuwe Ritus feitelijk vervangen hebben; in 1976 werd de Oude Ritus nadrukkelijk verboden en vele priesters, die de Oude Mis in het openbaar nog dorsten te vieren, werden geschorst; al waren veel traditietrouwe geestelijken in Rome en elders ervan overtuigd, dat, na de dood van Paus Paulus VI, Kardinaal Siri tot nieuwe paus gekozen zou worden en de oude Misritus herstellen zou, doch in sept 1978 werd Kardinaal Wojtyla tot paus gekozen; in 1984 werd met een pauselijke indult de Oude Mis onder beperkte voorwaarden weer gedoogd; in 1988 werd een gunstiger indult uitgegeven en tegelijk een beroep op de bisschoppen gedaan om de indult vrijgevig toe te passen; maar slechts sinds juli 2007 is het recht officieel erkend om de Mis en Sakramenten volgens de Oude Ritus overal zonder voorwaarden te mogen vieren, al blijft het in de praktijk moeilijk een priester te vinden die in staat is de Oude Mis te vieren, en nog moeilijker een pastoor of kerkraad te vinden die bereid zijn de Oude Mis binnen de muren van hun kerk te laten vieren.