Mijn Genetische Stamboom

Afstamming van vaderszijde (Y-Chromosoom Analyse)

 

Uitslag voor:  Bert de Friest Macnamara    Relative Genetics Laboratorium

Datum: 24 feb 2002

 

Locus  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Waarde 11 15 12 13 29 25 11 13 13 14 12 15 12 12 26 11 11 11 12 11 09 14 24 12 19 23

 

Locus    27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Waarde  14   17   12   12   13   19   30   30   15   19   09   10   25   15   15   16   17

 

Merktekensleutel (1 – 26)

 

1) DYS385a   2) DYS385b 3) DYS388   4) DYS389I 5) DYS389II 6) DYS390

7) DYS391     8) DYS392   9) DYS393 10) DYS19   11) DYS426  12) DYS437   

13) DYS438 14) DYS439 15) DYS447 16) DYS454 17) DYS455  18) DYS460

19) DYS461 20) DYS462 21) GGAAT1B07  22) GATAA10  23) DYS635

24) GATAH4.1 25) YCAIIa 26) YCAIIb

 

Merktekensleutel (27-43, toegevoegd in september 2004)

 

27) DYS441  31) DYS446  35) DYS456   39) DYS463   43) DYS464d

28) DYS442  32) DYS448  36) DYS458   40) DYS464a

29) DYS444  33) DYS449  37) DYS459a 41) DYS464b

30) DYS445  34) DYS452  38) DYS459b 42) DYS464c

 

Aantekeningen bij de merktekensleutel

 

  1) DYS385a – de waarde, oorspronkelijk B, werd tot 11.

  2) DYS385b – de waarde, oorspronkelijk F, werd tot 15.  

  4) DYS389i – de waarde, oorspronkelijk 12, werd tot 13.

10) DYS19    – was vroeger als DYS394 bekend.

15) DYS447  – deze locus was niet één van de oorspronkelijke 26, maar pas later werd bijgevoegd.

19) DYS461  – de waarde, oorspronkelijk 11, werd in jun 2004 tot 12 verhoogd.

23) DYS635  – tot juni 2004 was deze locus als YGATAC4 bekend.

24) YGATAH4 – de waarde, oorspronkelijk 27, werd tot 12; sinds 2004 wordt als TAGA H4 bekend.

25) YCAIIa  – de waarde, oorspronkelijk D, werd tot 19.

26) YCAIIb  – de waarde, oorspronkelijk H, werd tot 23.

 

Postscriptum: sinds dec 2007 zijn zes warden door de laboratoria gewijzigd, zo als hieronder weergegeven:

27) 441 - oorspronkelijk 13, werd verhoogd tot 14.

28) 442 – oorspronkelijk 12, werd verhoogd tot 17.

34) 452 - oorspronkelijk 11, werd verhoogd tot 30.

39) 463 - oorspronkelijk 23, werd verhoogd tot 25.

12) GATA-A10 – oorspronkelijk 12, werd verhoogd tot 14.

24) GATA-H4.1 - tot 2004 was deze locus als YGATAH4 bekend; daarna, tot dec 2007, was hij als TAGA H4 bekend; zijn waarde - eerst 27 - werd later tot 12 teruggebracht, en in dec 2007 tot 22 verhoogd; in 2009 werd deze locus GATAH4 hernoemd, en zijn waarde met 10 teruggebracht, dus, in mijn geval, tot 12.

 

Mijn Y-Chromosoomonderzoekuitslag bij DNA Heritage - 43 loci - Datum: juli 2004:

 

Marker

DYS19

DYS385

DYS388

DYS389I

DYS389II

DYS390

DYS391

DYS392

DYS393

DYS426

Value

14

11-15

12

13

29

25

11

13

13

12

Marker

DYS437

DYS438

DYS439

DYS441

DYS442

DYS444

DYS445

DYS446

DYS447

DYS448

Value

15

12

12

13

12

12

12

13

26

19

 

Marker

DYS449

DYS452

DYS454

DYS455

DYS456

DYS458

DYS459

DYS460

DYS461

DYS462

Value

30

30

11

11

15

19

9-10

11

12

11

Marker

DYS463

DYS464

DYS635

Y-GATA-A10

Y-GATA-H4

Y-GGAAT-1B07

YCAII

Value

25

15-15-16-17

24

12

11

9

19-23

 

Mijn Y-Chromosoomonderzoekuitslag bij Family Tree DNA (FTDNA) - 37 loci - Datum: Jan 2014:
 
PANEL 1 (1-12)

Marker

DYS393

DYS390

DYS19**

DYS391

DYS385

DYS426

DYS388

DYS439

DYS389I

DYS392

DYS389II***

Value

13

25

14

11

11-15

12

12

12

13

13

29

PANEL 2 (13-25)

Marker

DYS458

DYS459

DYS455

DYS454

DYS447

DYS437

DYS448

DYS449

DYS464

Value

19

9-10

11

11

26

15

19

30

15-15-16-17

PANEL 3 (26-37)

Marker

DYS460

Y-GATA-H4

YCAII

DYS456

DYS607

DYS576

DYS570

CDY

DYS442

DYS438

Value

11

11

19-23

15

15

17

18

37-37

12

12

 

N.B.: Family Tree DNA (FTDNA) heeft overigens bepaald, dat ik tot Y-Chromosoom Haplogroep R1b1a2 (R-M269) toebehoor, en dat mijn diepe genetische afkomst en samenstelling 100% Europees is. Bij FTDNA heb ik ook de Autosomal DNA test en de mtFullSequence test laten doen. MtDNA is de rechtstreekse moederlijke lijn (mijn moeder’s moeder’s moeder’s moeder’s moeder, enzovoorts). Mijn mtDNA haplogroep is U5b2b3a. U5b2 onstond rond 20 000 jaar geleden. De leden van deze haplogroep waren de eerste mensen die Europa na de Ijstijdperk herbevolkten. Maar Nieuwesteentijdperkboeren en -herders uit West-Azié verjoegen de vertegenwoordigers van haplogroep U5b2 toen zij Europa binnenvielen. Tegenwoordig tot haplogroep U5b2 behooren rond 2 procent van de Europese bevolking. Onderzoekers vinden deze haplogroep vooral in Noord-Europa: met name, in Engeland, Schotland, Galles, Ierland, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Rusland.Intussen hebben zich ook vier van mijn broers van moederszijde laten testen. In Mei 2014 heeft FTDNA, door precies dna onderzoek vastgesteld, dat ik 100 procent West-Europeaan ben, dat mijn genetische samenstelling zó is: Britse Eilanden35 %; West- & Midden- Europa (Duitsland, Lage Landen, Frankrijk) – 33%; Scandinavië32%.

   In Sep 2014, liet ik mijn speeksel door het laboratorium van 23andMe onderzoeken. Binnen enkele dagen, waren de uitslagen binnen: mijn moederlijke haplogroep is U5b2b, die bijna uitsluitend in Europa voorkomt; mijn vaderlijke haplogroep is R1b1b2a1a2d* (U-152), die verspreid is onder mannen in West-Europa; 23andMe heeft overigens bepaald, dat ik voor 2,7 procent Neandertals ben. (2,7% is het gemiddelde europese cijfer). En fin, 23andMe heeft bepaald, dat ik voor  99,99% europees ben, met name, 97,8% noord-europees. Mijn voorvaderlijke landen van herkomst zijn - volgens 23andMe: Engeland, Ierland, Nederland, Duitsland, Skandinavië .   

   In Dec 2015 bestelde ik bij AncestryDNA de speekseltestkit voor autosomaal DNA-onderzoek. In Feb 2016 werd de uitkomst bekend gemaakt: AncestryDNA heeft bepaald dat ik voor meer dan 99 procent Europees ben : 67% West- Continentale Europa, 14% Ierland, 12% Skandinavie. Per September 2016, bij de databanksite van AncestryDNA had ik al meer dan negentig genetisch en genealogisch bewezen neven en nichten van verschillende graad: van Eerste Graad tot Zevende Graad. Dankzij genetische koppeling (‘matching’) was ik in staat geweest de identiteit te bepalen van mijn vader z’n ouders, z’n vier grootouders, z’n acht overgrootouders en zes van z’n zestien betovergrootouders. Zelfs de identiteit van mijn vader kon ik terugbrengen tot één van twee broers – H. & D. Jung - zonen van F. C. Jung. Op Paaszondag 2017 werd de uitslag bekend gemaakt van de DNA-test van de kleinzoon van de oudste van de twee broers. De uitslag wees uit, dat zijn moeder en ik neef en nicht zijn van eerste graad. Dus, ik ben de zoon van de jongste broer, D. Jung. DNA-onderzoek gepaard met Stamboomonderzoek vormen een waarlijk krachtig middel om je herkomst en familiegeschiedenis te verkennen en ontdekken ! Ik acht mezelf een zéér gelukkig mens, dat ik door deze nieuwe wetenschap geholpen kon worden. Deo Gratias!      

             

 
Overzicht

 

Het bovenstaande Y-Chromosoomverslag stelt mijn Afstammingsherkenningsteken van vaderszijde (Paternal Ancestry Signature) voor, zoals die te voorschijn kwam door het analyseren van 26 (later, 43) verschillende plekken op mijn Y-chromosoom. Het boeiendst van het Afstammingsherkenningsteken van vaderszijde is dat het mij niet identificeert op zich als individu, maar identificeert wel mijn afstamming van vaderszijde terug in de geschiedenis tot voor de eerste woorden geschreven werden, want de Y-chromosoom wordt geheel doorgegeven door vader aan zoon door vele geslachten heen. Het Afstammingsherkenningsteken van vaderszijde bevat 26 (later, 43) verschillende gegevensplekken (loci genoemd) die onderzocht worden om het aantal herhalingen op iedere gegeven locus te bepalen. Deze herhalingen worden KTH (Korte Tandem Herhalingen) genoemd.

Gebruikmaken van de onderzoeksuitslag

 

De ruwe cijfers beginnen betekenis voor het stamboomonderzoek aan te nemen wanneer de uitslag vergeleken wordt met die van andere mensen en van gehele bevolkingen. Mijn volledige Afstammingsherkenningsteken van vaderszijde is gelijk een familievingerafdruk die mijn mannelijke bloedverwanten van vaderszijde herkent en identificeert, dat is, diegenen die met mij een gemeenschappelijke voorvader in de rechte mannelijke lijn hebben (mijn vader’s vader’s vader’s vader, bijvoorbeeld). Alle andere voorouders spelen helemaal geen rol  in het doorgeven van de Y-chromosoom van het ene geslacht tot het andere, dus deze onderzoekuitslag heeft uberhaupt niks met hen te maken. Hopelijk zal deze onderzoeksuitslag in de toekomst met die van velen anderen vergeleken worden. Als de waarden van mijn Y-chromosoomloci zullen met die van de Y-chromosoonloci van een andere volkomen overeenkomen, dan zal dat bewijzen dat wij met z’n tweeen inderdaad verwant met elkaar zijn als afstammelingen in de rechte mannelijke lijn van een gemeenschappelijke voorouder binnen circa acht geslachten als men telt van mijn geslacht terug in de tijd, en dat wij ook de zelfde achternaam zouden moeten dragen (rekening houdende met het feit dat “niet-vaderschappelijke gebeurtenissen” - zoals overspel, adoptie – de achternaam van iedereen zouden kunnen beinvloeden, en dus een helemaal andere haplotype zouden tonen dan verwacht: vandaar de noodzaak om mijn uitslag met zo veel mogelijk andere monsters te doen vergelijken. Ook als de waarden van de twee mannen voor een of zelfs twee van de loci niet overeenkomen (een mutatie), dat zou een bloedverwantschap toch aanwijzen, en dus afstamming van een gemeenschappelijke voorvader, maar waarschijnlijk dan verder terug in het verleden: acht of meer geslachten terug in de tijd. (Het aantal geslachten is niet scherp bepaald, maar op waarschijnlijkheden gebaseerd, want men weet nog steeds niet precies hoe vaak of zelden in de loop der tijd een mutatie plaats vindt). Een onderdeel van mijn DNZ - zes van de 24 loci – wordt gebruikt om het werelddeel te bepalen waar mijn voorvaderen in rechte mannelijke lijn oorspronkelijk vandaan kwamen. In Europa bestaan er drie hoofdhaplogroepen: HG1, HG2, HG3. Een haplogroep is een verzameling van nauw verwante haploidcelgenotypen (haplotypes).

 

 

                                                                         

NoordwestEuropa

 

Gebied waar mijn Y-DNA, mtDNA en AuDNA voorkomen

 

 

 

Voor meer inlichtingen over genetisch stamboomonderzoek zie deze links:

 

http://www.familytreedna.com/

http://www.gedmatch.com/

www.23andMe.com

http://dnaadoption.com.gerbera.arvixe.com/Home.aspx

http://www.isogg.org/wiki/AncestryDNA

http://www.isogg.org/wiki/Y-DNA_STR_testing_chart

http://www.isogg.org/wiki/Autosomal_DNA_testing_comparison_chart

http://www.pnas.org/cgi/reprint/98/9/5078.pdf

http://www.clanlindsay.com/genetic_dna_glossary.htm

 

Om een onderzoeksuitslag met die van anderen te vergelijken

zie deze Y-chromosoom databestand:

 

http://www.ysearch.org/

 

 

Thuispagina                              Inhoud Ned