Vertaling uit het Engels van de grondteksten van de Genootschap ‘Volwassen Kinderen van Alkoholisten

 

Volwassen Kinderen van Alkoholisten

 

Het Probleem

 

Velen van ons merkten dat we een aantal gemeenschappelijke kenmerken hadden, omdat we opgegroeid waren in een alcoholisch gezin.

 

We begonnen ons geisoleerd te voelen, en weinig op ons gemak met andere mensen, in het bijzonder met authoritaire personen. Om ons zelf te beschermen, werden we allemansvrienden, zelfs als we daarbij onze eigen identiteit verloren. Desondanks ervaren we persoonlijke kritiek als bedreigend.

 

We werden zelf alcoholist, trouwden een alcoholist, of beide, of we vonden een andere dwangmatige persoonlijkheid, zoals workaholic, om op die manier te voldoen aan ons ziekelijke verlangen naar verlatenheid.

 

We stonden als slachtoffers in het leven. Vanuit ons overontwikkelde gevoel voor verantwoordelijkheid, hielden we ons liever bezig met anderen dan met onszelf. We voelden ons schuldig als we op ons eigen gevoel afgingen, en gaven daarom liever toe aan de wensen van anderen.

 

We waren afhankelijke persoonlijkheden, doodsbang om ooit verlaten te worden. We deden zo’n beetje alles in onze relaties, om emotioneel niet alleen gelaten te worden. Keer op keer kozen we onzekere relaties omdat dat overeenkwam met onze ervaringen van toen we opgroeiden met alkoholische ouders.

 

Alcoholisme is een gezinsziekte, en we namen kenmerken van de ziekte over, ook als we zelf nooit gedronken hebben. Toen we klein waren, leerden we om onze gevoelens niet te uiten. Die gevoelens houden we nog steeds verborgen. Als gevolg hiervan halen we liefde en medelijden door elkaar.

We hebben de neiging om juist te houden van mensen, die we zouden kunnen redden.

 

Om het ons zelf nog moeilijker te maken, waren we verslaafd aan spanning in al onze bezigheden,

en we verkozen chaos boven werkbare toestanden.

 

Dit is een beschrijving, niet een veroordeling.

 

De ''Waslijst'' van karaktertrekken of eigenschappen

 

Het lijkt erop, dat we een aantal gemeenschappelijke eigenschappen hebben, omdat we in een alcoholisch gezin opgegroeid zijn:

 

1.  We raakten geisoleerd en bang voor mensen en autoriteit.

2.  We zorgden er altijd voor dat we instemming van anderen hadden, en we verloren onze eigen identiteit daarbij.

3.  We zijn bang voor boze mensen en persoonlijke kritiek.

4.  We werden alcoholist, trouwden een alcoholist, of beide, of we vonden een andere dwangmatige persoonlijkheid, zoals workaholic, om op die manier te voldoen aan ons ziekelijke verlangen naar verlatenheid.

5.  We zitten in een slachtoffer-rol, en dat is ook wat we aantrekkelijk vinden in onze verhoudingen op het gebied van liefde, vriendschap, en carriere.

6.  We hebben een overontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, en we maken ons liever zorgen om andere mensen, dan om onszelf. Op die manier hoeven we niet te veel naar onze eigen fouten en verantwoordelijkheden te kijken.

7.  We voelen ons schuldig als we voor onszelf opkomen, en daarom geven we liever toe aan de wensen van anderen.

8.  We zijn verslaafd aan opwinding en angst.

9.  We verwarren liefde met medelijden, en we hebben de neiging om te houden van mensen waar we eigenlijk medelijden mee zouden moeten hebben, en die we zouden kunnen helpen.

10.We hebben de gevoelens van onze traumatische jeugd weggestopt. We raakten steeds verder bij ons gevoel vandaan. We weten niet hoe we onze gevoelens moeten uiten, omdat dat zo’n pijn doet. Dit geldt ook voor positieve gevoelens zoals vrolijkheid en blijheid. Dat we zo ver bij ons gevoel vandaan staan, is één van onze meest basale ontkenningen.

11.We hebben een vernietigend oordeel over onszelf, en we hebben weinig gevoel van eigenwaarde.

12.We zijn afhankelijke persoonlijkheden, en we zijn als de dood om ooit verlaten te worden. We doen haast alles om vast te houden aan een relatie, om niet die afschuwelijke gevoelens van verlating te hoeven ervaren. Dit komt omdat we met zieke mensen leefden die emotioneel er nooit voor ons klaar stonden.

13.Alcoholisme is een gezinsziekte en we namen de kenmerken van die ziekte over, zelfs als we zelf niet zijn gaan drinken.

14.We reageren op anderen in plaats van zelf initiatief te nemen.

15.Volwassen kinderen van alcoholisten voortdurend vragen zich af wat normaal is.

16.Het kost ons moeite om lol te hebben.

17.We nemen ons zelf veel te serieus.

18.We hebben moeite met intieme relaties.

19.We zijn voortdurend op zoek naar bevestiging en goedkeuring.

20.We voelen ons vaak anders dan anderen.

21.We zijn of oververantwoordelijk, of juist overonverantwoordelijk.

22.We zijn uiterst loyaal, ook als de bewijzen zich opstapelen, dat loyaliteit onterecht is

23.We hebben de neiging om onvoorwaardelijk keuzes te maken, zonder serieus na te denken over alternatieven of de mogelijke gevolgen ervan. Dit gedrag lijdt tot verwarring, zelfhaat en verlies van controle over onze omgeving. De uitkomst is, dat we nog meer moeite moeten doen om de rommel naderhand op te ruimen, dan wanneer we vanaf het begin alternatieven en gevolgen zouden hebben beschouwd.

24.We denken dat we meer moeilijkheden met seksualiteit hebben dan de gemiddelde bevolking.

25.We willen graag onmiddellijk beloond worden, niet later.

26.We zijn erg gevoelig.

 

Dit is een beschrijving, niet een veroordeling.

 

De Oplossing

 

De oplossing is om je eigen liefhebbende ouder te worden

 

Naarmate je je meer thuis voelt bij Volwassen Kinderen van Alkoholisten,

zul je ervaren wat een vrijheid het geeft om je pijnen en angsten te kunnen uiten. Je zult jezelf bevrijden van de schade en schande die overblijfselen zijn uit het verleden. Je zult eindelijk volwassen worden en niet langer beheersd worden door je kindertijd. Je zult het kind in jezelf ontdekken, en leren om van jezelf te houden en jezelf te aanvaarden.

 

Het herstel begint zo snel we ons isolement durven te verbreken. Gevoelens en weggestopte herinneringen zullen terugkeren. Door onze weggestopte verdriet geleidelijk los te laten, sluiten we langzaam het verleden af. We leren om met tederheid, humor en respect onze eigen ouder te zijn.

 

Dit proces doet ons inzien, dat onze biologische ouders alleen maar het werktuig waren voor ons stoffelijke bestaan. Onze echte ouder is een Hogere Macht Die sommigen van ons God noemen, en die we geleidelijk leren kennen door toepassing van de Twaalf Stappen.

 

Dit zijn de acties waardoor we herstellen: We gebruiken de stappen, de bijeenkomsten en de telefoon. We delen onze ervaring, kracht en hoop met elkaar. We leren om per dag onze ziekelijke wijze van denken te verbeteren. Geleidelijk zien we in, dat onze ouders niet langer verantwoordelijk zijn voor wie we vandaag de dag zijn. We zullen vrij zijn om gezonde beslissingen te nemen en om zelf initiatief te nemen, in plaats van slechts te reageren op wat anderen doen.

 

Van pijn gaan we via herstel naar het bieden van hulp. We zullen een gevoel van heelheid en harmonie ervaren, zoals we nooit voor mogelijk hebben gehouden.

 

Door regelmatig naar bijeenkomsten te gaan, zul je het alcoholisme van je ouders zien voor wat het is: Een ziekte waar je als kind mee besmet raakte en waarvan je nu nog de gevolgen ondervindt. Je zult leren om goed voor jezelf te zijn en om in het heden te leven. Je zult de verantwoordelijkheid over je eigen leven op je nemen en je zult je eigen liefhebbende ouder worden.

 

Dit hoef je niet in je eentje te doen. Kijk om je heen, en je ziet anderen die weten hoe je je voelt. We voelen met je mee, en moedigen je aan. We vragen van je dat je ons aanvaardt, zoals wij jou aanvaarden.

 

Dit is een spiritueel programma, gebaseerd op actie. Naarmate je je beter gaat voelen zul je veranderingen merken in al je verhoudingen, in het bijzonder die met je Hogere Macht, jezelf, en je ouders.

 

Literatuur:

1) T. Hellsten, Een nijlpaard in huis (Van Holkema & Warendorf, 2002),

2) P. Cuijpers & L. Bolier, Drankjewel. Een zelfhulpgids voor volwassen kinderen van probleemdrinkers (Trimbos-instituut, Utrecht, 2001)

 

Thuis                                                                                Inhoud