EEN KIJKJE OP HET ALKOHOLISME

 

1) Alkohol is een voedsel bij maaltijden, een genotmiddel bij feesten, en een geneesmiddel te vinden in veel eliksiren en preparaten. Slechts een minderheid van de mensheid kan verslaafd raken aan de alkohol. Het procent van alkoholverslaafden verschilt van werelddeel tot werelddeel, van ras tot ras. Dat alkohol ook een voedsel is, en dat slechts een minderheid aan de alkohol verslaafd raakt, onderscheidt alkohol en alkohol-verslaving van andere verslavende middelen. (rond 10 procent raken verslaafd aan de alkohol; 25 % aan kalmeringsmiddelen; 70 % aan morfine; 100 % aan heroine.)

 

2) Alkoholverslaving wordt ook met het oudere woord ''alkoholisme'' beduid. Alcoholisme is een, primaire, erfelijk bepaalde, chronische, progressieve, en mogeljk dodelijke ziekte die gekenmerkt is door:

a) toenemende of alreeds bestaande hoge tolerantie voor alkohol (waarbij de meeste alkoholisten veel meer alkohol kunnen drinken dan niet-alkoholisten, en zonder erg dronken te lijken);

b) lichamelijke en geestelijke hunkering naar alkohol die in de loop van de ziekte steeds sterker wordt;

c) dwangmatig en onbeheerst alkoholgebruik;

d) mogelijke ontwenningsverschijnselen - die verschillend zijn bij de verschillende stadia van de ziekte en waar de intensiteit van varieert van een vervelend angstgevoel tot delirium tremens - en die soms levensgevaarlijk kunnen zijn, i.h.b. in het laatste stadium;

e) episoden van geheugenverlies (blackouts);

f) het onvermogen - bij de ene alkoholisten - om niet te drinken, en dus, te stoppen;

g) het onvermogen - bij andere alkoholisten - om de hoeveelheid alkohol te beperken en de duur van hun drinken te voorspellen nadat zij begonnen zijn, en van de alkohol af te blijven nadat zij weer gestopt zijn;

h) het blijven drinken ondanks de nare gevolgen ervan;

i) eenzaamheid, depressie, zelfmoordgedachten, financile moeilijkheden, werk- en relatieproblemen, die de schadelijke gevolgen zijn van langdurende alkoholverslaving;

j) ontkenning dat men aan de drank verslaafd is en dus ziek;

k) in het laatste stadium van de ziekte - afnemende tolerantie voor alkohol en het daardoor ontstaan voortdurend dronkenschap;

l) in het laatste stadium - ernstige lichamelijke schade aan zenuwenstelsel, hersenen, hart, lever, alvleesklier, keel, mond, nieren, longen, ogen, botten en spieren;

De ziekte kent drie stadia. De kenmerken van de ziekte ontstaan geleidelijk en worden erger naarmate de ziekte ontwikkelt. Tolerantie voor grote hoeveelheden alkohol is aanwezig al in het eerste stadium van de ziekte, meestal vanaf het begin, of ontstaat vrij snel na het begin van het drankgebruik, en wordt beschouwd dus als aangeboren. In het eerste stadium drinkt de alkoholist omdat hij zoveel kan drinken zonder dronken te worden, en omdat de werking van alkohol op hem sterk verslavend is, en dus als positief ervaren wordt. Duidelijk herkenbare ontwenningsverschijnselen ontstaan meestal pas in het tweede of derde stadium, en niet bij alle alkoholisten. Episoden van geheugenverlies komen voor in het tweede stadium, soms al in het eerste. In het tweede stadium drinkt de alkoholist omdat hij er een lichamelijke behoefte aan heeft. Hij functioneert beter als hij genoeg gedronken heeft, en slechter als hij niet genoeg gedronken heeft. Pas in het laatste stadium komen er ernstige lichamelijke en geestelijke bijaandoeningen voor. In het laatste stadium drinkt de alkoholist om de ontwenningsverschijnselen te genezen. Maar in dit stadium is het slachtoffer zo verslaafd en zo ziek tegelijk, dat hij nooit genoeg alkohol binnen kan krijgen om helemaal uit de ontwenningsverschijnselen en uit de depressie te komen. In dit stadium - vanwege de erbarmelijke toestand van zijn lichaam en geest - neemt zijn tolerantie voor alkohol meestal af, of is die zeer onvoorspelbaar, terwijl zijn behoefte aan alkohol is groter dan ooit.

Het slachtoffer van de ziekte zal niet alle mogelijke kenmerken van de ziekte hebben,

en kan kenmerken die typerend zijn voor een later stadium, alreeds in een eerder stadium van de ziekte vertonen.

 

3) Het alkoholisme is vooral in Denemarken, Zweden, Engeland, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika onderzocht, en van uit dat laatste land krijgt men de meest recente kennis over het alkoholisme.

 

4) Stellen we voor de volgende types:

a) Bart drinkt van jongs af en dagelijks, in een milieu waar iedereen alkohol drinkt, en raakt, als het ware, om geen enkele reden verslaafd aan de alkohol. Jarenlang vertoont hij hoge tolerantie jegens alkohol: hij kan veel alkohol drinken zonder dronken te lijken. Later toont hij steeds ernstigere ontwenningsverschijnselen bij het wakker worden en begint 's morgens te drinken. Soms gebruikt hij kalmeringsmiddelen om de alkohol te versterken en de ontwenningsverschijnselen te genezen. Hij kan niet stoppen met het drinken; hij moet zijn dagelijkse dosis binnen krijgen. Zijn leven draait om de alkoholverslaving en wordt gekenmerkt door de gevolgen daarvan. Hij wordt ernstig ziek, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij is voortdurend neerslachtig en angstig en denkt vaak aan zelfmoord. Elke dag heeft-ie buikloop en andere lichamelijke klachten. Hij kan niet zonder alkohol leven, maar kan ook niet meer met alkohol leven. Zijn tolerantie jegens alkohol neemt af en hij is vaak dronken. Hij is niet meer altijd in staat te gaan werken, en blijft steeds vaker thuis. Er gebeuren allerlei ongelukken. Er beginnen de opnames in het ziekenhuis, behandelingen, ontwenningskuren. Eindelijk ziet hij de dood voor de ogen. Maar toch drinkt hij door. Hij is aan de alkohol volledig verslaafd. Hij is alkoholist.

b) Jan begint als tiener te drinken en wordt eerst een gelegenheidsdrinker: hij drinkt bij ieder feest en zoekt steeds meer en meer feesten om te mogen drinken. Later drinkt bij voorkeur in de kroegen, omringd door andere ''stevige drinkers''. In de loop der tijd drinkt hij steeds meer en vaker desondanks de steeds naarder wordende gevolgen ervan. Om zijn leven weer in orde te stellen stopt hij tijdelijk met het drinken - dagen, soms weken of maandenlang, maar begint telkens weer. Wanneer hij maar begint te drinken, moet hij blijven drinken totdat zijn organisme genoeg heeft gekregen, dan stopt-ie weer. Dat kan een avond duren, dat kan drie dagen, drie weken of drie maanden duren. Hij kan de hoeveelheid alkohol, de duur van zijn drinken, en de gevolgen ervan niet beheersen. Ook dit is een kenmerk van lichamelijke verslaving. Hij is machteloos over de alkohol. Hij is alkoholist.

c) Mustafa is een moslim die in eigen land nooit alkohol gedronken heeft. Als twintigjarige emigreert hij naar Duitsland. In het begin houdt hij zich aan de voorschriften van zijn godsdienst en gebruikt geen alkohol. In de loop der tijd raakt hij in de moeilijkheden: hij voelt zich buitengesloten, neerslachtig, angstig, en wanhopig. Zijn Duitse vrienden raden hem aan om samen een borreltje te nemen. Dat doet hij. De alkohol neemt al zijn nare gevoelens weg en vrolijkt hem op als nooit daarvoor. Hij kan dat prettig gevoel niet meer vergeten en gaat steeds vaker uit met zijn Duitse vrienden drinken. Door de alkohol krijgt hij veel meer problemen dan hij al had, toen hij met het drinken begon. Nu wordt hij gewelddadig iedere keer die hij drinkt, en belandt af en toe of in het ziekenhuis of in de gevangenis. De laatste keer dat hij in de gevangenis belandt moet hij er een week lang verblijven zonder te mogen drinken, en daar ervaart hij voor het allereerst verschrikkelijke ontwenningsverschijnselen. Hij is aan de alkohol verslaafd geraakt, zonder dat te beseffen. Hij is alkoholist.

 

Wat hebben deze drie types gemeens?

Alle drie zijn verslaafd geraakt aan de alcohol omdat zij de aangeboren neiging genetisch gerfd hebben, om vroeg of laat aan de alcohol verslaafd te raken als zij om welke reden dan ook - of ook zonder reden - alcohol zullen beginnen te gebruiken. Niet de reden of gebrek aan reden bepaalt het ontstaan van het alkoholisme, maar de genetische neiging om verslaafd te raken aan alkohol, de beschikbaarheid (aanwezigheid) van de alkohol zelf, en het onschuldig gebruiken daarvan. Voor iedere alkoholist die om een bepaalde reden begonnen is alkohol te gebruiken, is er een niet-alkoholist die precies om de zelfde reden begonnen is te drinken. Maar de alkoholist, naarmate hij steeds sterker verslaafd raakt, drinkt niet meer om de ene of andere subjektieve reden (bijvoorbeeld, omdat iedereen om zich heen drinkt, om de spijsvertering te vermakkelijken, om te ontspannen, om te vieren, om de bloedomloop te verbeteren, om in slaap te vallen, enzovoorts), maar alleen om de lichamelijke en geestelijke behoefte aan alkohol te bevredigen. Die lichamelijke behoefte aan en hunkering naar alkohol zal een niet-alkoholist nooit ervaren, en zo zal de niet-alkoholist de alkohol altijd om zijn subjektieve redenen blijven gebruiken.

 

5) Conclusie: Niemand kiest ervoor om verslaafd te raken aan de alkohol en zo alkoholist te worden. Integendeel, alkohol kiest zijn slachtoffers. De enige oplossing is de alkoholist te helpen te herstellen, door hem te overtuigen dat hij inderdaad verslaafd is, dat zijn verslaving en de gevolgen daarvan steeds erger zullen worden, dat hij hulp en steun nodig heeft om van de alkohol af te komen en blijven. Een leven van volledige onthouding van alkohol is noodzakelijk en mogelijk. Het leven van de herstellende alkoholist zal niet meer om alkohol draaien, maar zal steeds normaler worden en een steeds rijker inhoud verkrijgen, totdat hij volledig hersteld is. Maar zijn herstel zal altijd van de voorwaarde afhangen, dat hij geen druppel tot zich neemt, want het eerste slokje kan de verslaving weer tot leven herroepen. En men weet nooit of een volgende poging om te herstellen zal lukken.

 

Geraadpleegde literatuur: Under the influence. A guide to the myths and realities of alcoholism.

 

Om een recensie van dit boek te lezen: http://www.lakesidemilam.com/uti.htm

Om dit boek in Nederland te bestellen: http://www.nl.bol.com/

 

Under the Influence. A Guide to the Myths and Realities of Alcoholism

by James R. Milam & Katherine Ketcham

Adviesprijs: 10,56 bol.com prijs: 9,50 U bespaart: 10 %

5-7 werkdagen Paperback | Bantam Books | USA Edition | 1984 ISBN: 0553274872

 

Thuis Inhoud